Elektronická přihláška

  • Odeslaná přihláška slouží také jako automatický pokyn k platbě. Variabilní symbol platby je vaše číslo přihlášky, dostanete je v automatické odpovědi.
  • Vzhledem k současné situaci uvítáme co nejdřívější podání přihlášky. Nejzazší termín pro podání přihlášek 1. 7. 2021.
  • Doprovodem dětí do 15 let může být pouze aktivně nebo pasivně zapsaný dospělý účastník MLŠSH.
  • Zejména při volbě volitelné třídy věnujte také pozornost časům výuky; automaticky lze zvolit pouze třídy, které nemají lektorem omezenou kapacitu.
  • Pokud vás do Valtic někdo doprovází, můžete si nově objednat jídlo navíc přímo v přihlášce.
  • Stravování lze objednat v jídelně ZŠ a/nebo SVŠ. Obědy a večeře mohou být masité či vegetariánské. Vybírat jednotlivé dny není možné. Zvolené číslo v přihlášce znamená počet celých sad jídel.
  • Počet účastníků v jedné třídě je v systému přihlášek nastaven podle požadavků lektorů. V případě, že toto číslo bude v době konání Valtic v rozporu s vládními nařízeními, nabídneme účastníkům alternativu/modifikaci výuky (rozdělení třídy, dalšího lektora apod.) anebo možnost zrušení účasti bez storno-poplatků.